Украинская юридическая литература: учебники, коментированные кодексы

Науково-практичні коментарі кодексів України, сучасні навчальні посібники виключно українських авторів, конспекти лекцій з юридичних дисциплін

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:


Актуальні науково-практичні коментарі усіх кодексів України:

 скачать бесплатно завантажити безкоштовно Науково-практичний коментар Конституції України, научно-практический коментарий Конституции Украины, науково-практичний коментар Кримінального кодексу України, научно-практический коментарий Уголовного кодекса Украины Мельник Хавронюк 2005г., науково-практичний коментар Цивільного кодексу України 2007р., коментарий гражданского кодекса Украины Дзера Харитонов 2007г., науково-практичний коментар цивільно-процесуального кодексу України 2007р. Фурса, Тертишников, Кравчук, науково-практичний коментар земельного кодексу України Беженар 2005р, науково-практичний коментар господарсько процесуального кодексу України 2008р., коментар кодексу адміністративного судочинства України 2008р., науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України 2006р., Коментар митного кодексу України, коментар сімейного кодексу України, коментар Закону України "Про адвокатуру", коментар кримінально-виконавчного кодексу Степанюк 2005р., коментар Уголовно процессуального кодекса Украины Тертишников. 
Архів економічної літератури, в наявності вже є:

скачать бесплатно Бутинец экономический анализ, Мних экономический анализ, финансовая деятельность субъектов хозяйствования Терещенко, деньги и кредит Савлук, Контроллинг Караминский, Бухгалтерський управлінський облік Бутинець, менеджмент организаций Оссовская, Анализ хозяйственной деятельности Шеремет, экономика предприятия Покропивный, Економічний аналіз Ковальчук, Банківські операції Стойко, Розміщення продуктивних сил Дрогунцов, Економічний аналіз Івахненко, Економічний аналіз Івахненко, Экономика предприятия Скляренко, Финансовый менеджмент И.А. Бланк, Фінансовий ринок Суторміна, Політекономія Мочерний, Политэкономия Оганян, Ценообразование Салиманжанова, Словарь финансового менеджера И.А. Бланк, Микроэкономика Корнейчук, Положення (стандарти) бух. обліку
Книга Владимира Караваева "Поединок на дороге или 100 аргументов против штрафов ГАИ", коментарии к правилам дорожного движения Украины за 2009 год

скачать бесплатно книгу 100 аргументов против штрафов ГАИ В. Караваев. скачать бесплатно коментар до правил дорожнього руху України за 2009 рік. Книга содержит реальные дорожные ситуации и сценарии успешного общения с инспектором, выдержки из законов, ПДД, шаблоны заявлений, и рекомендации по заполнению протоколов ГАИ. Данное издание - эффективное средство борьбы за свои права, свод знаний для аргументированных возражений сотруднику ГАИ.
Цивiльний процесуальний кодекс України: Коментар ТОМ 1

Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 т. / За заг. ред. СЯ. Фурси. - К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. - 916 с. - (Серія «Процесуальні науки»).Коли фахівцю протистоїть достойний процесуальний супровід, коли виникає потреба в удосконаленні позиції, зверненні до наукових положень які допоможуть ґрунтовно проаналізувати не тільки окрему норму закону, а й сприйняти взаємозв'язок між різними статтями ЦПК.
Кримінальне виконавче право України - А.Х. Степанюк 2006р.

Кримінально-виконавче право України: Підручник для студентів юри-К 82 дичних спеціальностей вищих навчальних закладів/За ред. проф. А. Х.Степанюка. — X.: Право, 2006. — 256 с. ІЗВИ 966-8467-51-5.Підручник відповідає програмі курсу «Кримінально-виконавче право» і складається із Загальної і Особливої частин.
Техніка складання договорів. Мічурін Є.О.

Техніка складання договорів. Мічурін Є.О. Науково-практичний посібник. Це видання є досить цінним довідником для ведення діловодства, адже в ньому окрім теоретичних питань стосовно правил складання документів, містятся конкретні приклади.

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар за ред. В.І. Харитонова 2007 рік. Найдільш повний та актуальний на сьогодні коментар до нового ЦК України.

Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар

У книзі дається роз'яснення прийнятого 16 січня 2003 р. Господарського кодексу України, що набрав чинності з 1 січня 2004 р. Офіційний текст Кодексу та інших нормативно-правових актів наводиться станом на 1 січня 2004 р. Редакційна колегія: Г.Л. Знаменський, Д.Х. Липницький, В.К. Мамутов (голова редколегії), І.Г. Побірчен-ко, Д.М. Притика, В.В. Хахулін, Ю.С. Шемшученко, В.С. Щербина, О.І. Ющик.
Воробьёв Н.И., Никулин В.В. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации

В учебном пособии представлен краткий анализ избирательного права России, сформулированы определения важнейших его понятий, даны рекомендации по изучению курса на основе политической практики и законодательства о выборах. Список литературы содержит полный перечень федеральных и региональных нормативно-правовых актов по избирательному праву, а также научную литературу.


Скачати юридичні підручники, коментовані кодекси безкоштовно, українські навчальны посыбники з права, скачать бесплатно коментовані кодекси України, науково практичиний коментар безкоштовно, скачать бесплатно Коментар до Цивільного Кодексу України, скачать бесплатно Коментар до Земельного кодекса, безкоштовна юридична література, скачать бесплатно книги по праву, скачать бесплатно коментар до кримінального кодексу, українська юридична література, юрист, безкоштовні книжки з права,скачать бесплатно коментар до цивільно-процесуального кодексу

Вся литература на данном интеренет ресурсе предоставлена исключительно для ознакомления. Тексты принадлежат их автором. Загружая файл, Вы берете на себя обязательство удалить его сразу после ознакомлением с его содержанием.

Український рейтинг TOP.TOPUA.NET

Все права защищены© 2009

Авторские магистерские и дипломные работы по праву Украины (2007-2009 гг.)

Авторские магистерские и дипломные работы по экономике Украины (2006-2009гг)


Бесплатный хостинг uCoz