Науково-практичні коментарі кодексів України, сучасні навчальні посібники виключно українських авторів, шпаргалки

Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України

Ласкаво просимо! Це новий сайт, який присвячений українській юридичній літературі. Ви можете запитати: "Навіщо він взагалі потребен?". Відповідь однозначна! Тому що на теренах нашої країни немає такого сайту, який би містив найбільш повну підборку юридичної літератури, яка реально знадобиться в нелегкому житті сьогоднішнього українського юриста. Ми здійснили спробу створити сайт, який, ми сподіваємось, буде містити таку підборку и значно полегшить наше життя! Також на сайті є останні новини, гороскоп, комедійні сюжети 95 кварталу, а також останні хіти тижня, які оновлюються щотижня.

Бібліотека сайту*:

* - уся література яка міститься на цьому інтеренет ресурсі призначена виключно для ознайомлення, тести належать їх авторам, незаконне копіювання та розповсюдження карається Законом

- Науково-практичні коментарі до кодексів

- Навчальні посібники

- Конспекти лекцій

Актуальні науково-практичні коментарі усіх кодексів України:

скачать бесплатно завантажити безкоштовно Науково-практичний коментар Конституції України, научно-практический коментарий Конституции Украины, науково-практичний коментар Кримінального кодексу України, научно-практический коментарий Уголовного кодекса Украины Мельник Хавронюк 2005г., науково-практичний коментар Цивільного кодексу України 2007р., коментарий гражданского кодекса Украины Дзера Харитонов 2007г., науково-практичний коментар цивільно-процесуального кодексу України 2007р. Фурса, Тертишников, Кравчук, науково-практичний коментар земельного кодексу України Беженар 2005р, науково-практичний коментар господарсько процесуального кодексу України 2008р., коментар кодексу адміністративного судочинства України 2008р., науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України 2006р., Коментар митного кодексу України, коментар сімейного кодексу України, коментар Закону України "Про адвокатуру", коментар кримінально-виконавчного кодексу Степанюк 2005р., коментар Уголовно процессуального кодекса Украины Тертишников 2007г.
Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України (2007 рік)


(документи відкривати за допомогою WinRAR)


Зміст

Книга перша:
 1. Основні положення (завантажити)
 2. Глава 1. Цивільне законодавство України
  Глава 2. Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків
  Здійснення цивільних прав та виконання обов'язкі
  Глава З.Захист цивільних прав та інтересів
 3. Особи. Фізична особа(завантажити)
 4. Глава 4. Загальні положення про фізичну особу
  Глава 5. Фізична особа-підприемець
  Глава 6. Опіка та піклування
 5. Особи. Юридична особа(завантажити)
 6. Глава 7. Загальні положення про юридичну особу
  Глава 8. Підприємницькі товариства
  Параграф 1. Господарські товариства
  Загальні положення
  Повне товариство
  Командитне товариство
  Товариство з обмеженою відповідальністю
  Акціонерне товариство
  Параграф 2. Виробничий кооператив
 7. Особи. Участь держави, АРК, тер. громад у цив. відносинах(завантажити)
 8. Глава 9. Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громаду цивільних відносинах
  Глава 10. Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах
  Глава 11. Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад
 9. Об'єкти цивільних прав (завантажити)
 10. Глава 12. Загальні положення про об'єкти цивільних прав
  Глава 13. Речі. Майно
  Глава 14. Цінні папери
  Глава 15. Нематеріальні блага
 11. Правочини. Представництво(завантажити)
 12. Глава 16. Правочини
  Параграф 1. Загальні положення про правочини
  Параграф 2. Правові наслідки недодержання сторонами
  при вчиненні правочину вимог закону
  Глава 17. Представництво
 13. Строки та терміни. Позовна давність(завантажити)
 14. Глава 18. Визначення та обчислення строків
  Глава 19. Позовна давність

Книга друга:
 1. Особисті немайнові права фізичної особи (завантажити)
 2. Глава 20. Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 21. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи
  Глава 22. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи

Книга третя:
 1. Право власності(завантажити)
 2. Глава 23. Загальні положення про право власності
  Глава 24. Набуття права власності
  Глава 25. Припинення права власності
  Глава 26. Право спільної власності
  Глава 27. Право власності на землю (земельну ділянку)
  Глава 28. Право власності на житло
  Глава 29. Захист права власності
 3. Право власності на чуже майно (завантажити)
 4. Глава ЗО. Загальні положення про речові права на чуже майно
  Глава 31. Право володіння чужим майном
  Глава 32. Право користування чужим майном
  Глава 33. Право користування чужою земельною ділянкою
  для сільськогосподарських потреб
  Глава 34. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови

Книга четверта:
 1. Право інтелектуальної власності(завантажити)
 2. Глава 35. Загальні положення про право інтелектуальної власності
  Глава 36. Право інтелектуальної власностіна літературний, художній та інший твір (авторське право)
  Глава 37. Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права)
  Глава 38. Право інтелектуальної власності на наукове відкриття
  Глава 39. Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок
  Глава 40. Право інтелектуальної власності на компонування"' інтегральної мікросхеми
  Глава 41. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію
  Глава 42. Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин
  Глава 43. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування
  Глава 44. Право інтелектуальної власності на торговельну марку
  Глава 45. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення
  Глава 46. Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю

Книга п'ята:
 1. Загальні положення про зобов'язання(завантажити)
 2. Глава 47. Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні
  Глава 48. Виконання зобов'язання
  Глава 49. Забезпечення виконання зобов'язання
  Параграф 1. Загальні положення про забезпечення виконання зобов'язання
  Параграф 2. Неустойка
  Параграф 3. Порука
  Параграф 4. Гарантія
  Параграф 5. Завдаток
  Параграф 6. Застава
  Параграф 7. Притримання
  Глава 50. Припинення зобов'язання
  Глава 51. Правові наслідки порушення зобов'язання
  Відповідальність за порушення зобов'язання
 3. Загальні положення про договір(завантажити)
 4. Глава 52. Поняття та умови договору
  Глава 53. Укладення, зміна і розірвання договору
Окремі види зобов'язань:
 1. Купівля-продаж (завантажити)
 2. Параграф 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  Параграф 2. Роздрібна купівля-продаж
  Параграф 3. Поставка
  Параграф 4. Контрактація сільськогосподарської продукції
  Параграф 5. Постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу
  Параграф 6. Міна
 3. Дарування (завантажити)
 4. Рента (завантажити)
 5. Довічне утримання (завантажити)
 6. Найм (завантажити)
 7. Параграф 1. Загальні положення про найм (оренду)
  Параграф 2. Прокат
  Параграф 3. Найм (оренда) земельної ділянки
  Параграф 4. Найм будівлі або іншої капітальної споруди
  Параграф 5. Найм (оренда) транспортного засобу
  Параграф 6. Лізинг
 8. Позичка(завантажити)
 9. Загальні положення про підряд (завантажити)
 10. Виконання науково-дослідницьких або дослідно-конструкторських та технологічних робіт (завантажити)
 11. Послуги. Перевезення. Транспортне експедирування (завантажити)
 12. Зберігання(завантажити)
 13. Параграф 1. Загальні положення про зберігання
  Параграф 2. Зберігання на товарному складі
  Параграф 3. Спеціальні види зберігання
 14. Страхування(завантажити)
 15. Доручення (завантажити)
 16. Комісія (завантажити)
 17. Управління майном(завантажити)
 18. Позика. Кредит. Банківський вклад(завантажити)
 19. Параграф 1. Позика
  Параграф 2. Кредит
  Параграф 3. Банківський вклад
 20. Договір банківського рахунку(завантажити)
 21. Договір факторингу (завантажити)
 22. Договір розрахунку (завантажити)
 23. Параграф 1. Загальні положення про розрахунки
  Параграф 2. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень
  Параграф 3. Розрахунки за акредитивом
  Параграф 4. Розрахунки за інкасовими дорученнями
  Параграф 5. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків
 24. Договір розпорядження майновими правави інтелектуальної власності (завантажити)
 25. Договір комерційної концесії (завантажити)
 26. Спільна діяльність (завантажити)
 27. Параграф 1. Загальні положення про спільну діяльність
  Параграф 2. Просте товариство
Недоговірні зобов'язання:
 1. Недоговірні зобов'язання (завантажити)
 2. Глава 78. Публічна обіцянка винагороди
  Параграф 1. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу
  Параграф 2. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу
  Глава 79. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення
  Глава 80. Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи
  Глава 81. Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи
  Глава 82. Відшкодування шкоди
  Параграф 1. Загальні положення про відшкодування шкоди
  Параграф 2. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю
  Параграф 3. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)
  Глава 83. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави

Книга шоста:
 1. Спадкове право (завантажити)
 2. Глава 84. Загальні положення про спадкування
  Глава 85. Спадкування за заповітом
  Глава 86. Спадкування за законом
  Глава 87. Здійснення права на спадкування
  Глава 88. Виконання заповіту
  Глава 89. Оформлення права на спадщину
  Глава 90. Спадковий договір

Назад на головну

Інструкція для завантаження файлів:
1.Виберіть файл
2.Введіть код безпеки на сайті файлообмінника
3.Натисніть "скачать бесплатно"
4.Після цього зачекайте 1 хв (за цей час файл закачується, але віконце тільки потім з'являється)
5.Потім натискайте "сохранить" та закачуйте далі
6.Період між закачками становить 30 хвилин
Реєструйтесь безкоштовно по цій ссилці та качайте швидше, а також ви маєте можливість заробити на своїх файлах

Знакомства на Крутомер.ru
Украинская Баннерная Сеть

Сайт управляется системой uCoz

Lawlib.ucoz.ua Всі права захищено ©
Запоріжжя 2009

Корисні пропозиції:

Замовляйте базу законодавства станом на лютий 2009 року! (1CD)

Отримуй на свій e-mail нашу літературу!

Зворотній зв'язок:Погода:

Статистика:
Rambler's Top100
Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
Ваша IP-адреса:
212.8.36.242

Курси валют: